B I P

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

  • Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez: stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem, www.bip.gov.pl zawierającą podstawowe informacje
    o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znaleźć na stronie głównej BIP.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Kielcach
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
znajduje się pod adresem:
44.png www.bip.gov.pl/subjects/view/17237Dyrektor jednostki
Statut jednostki
Dane teleadresowe
Księga rejestrowa RZOZ
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny
Redakcja
Instrukcja Kancelaryjna
wydrukuj stronę
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Sekretariat tel.
41 349 35 00
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Made 2007 by Maximum Multimedia